dimarts, 22 de novembre del 2011

La Protecció civil
El JORDI PASALAIGUA GRAU,  Llicenciat en Ciències Ambientals, amb Postgrau de Planificació i Gestió Forestal, Bomber voluntari i Regidor de medi ambient, sanitat i benestar social de l’Ajuntament de Les Piles ens parla de la Protecció Civil.


Algú sap que és la Protecció Civil? Molta gent ha sentit algun cop aquest terme però potser no es sap del tot que és i per a què serveix. El que es pretén en aquest escrit és intentar explicar, a grans trets, que vol dir Protecció Civil i que ens implica com a ciutadans.

La Protecció Civil comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu (emergències), de catàstrofes i de calamitats públiques, en la que la seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir massivament. Això vol dir que la Protecció Civil estudia, planifica i minimitza el risc d’emergències greus com per exemple els incendis forestals, les inundacions, les nevades, els terratrèmols, ventades, accidents químics,.....

Es pot pensar que en els pobles que formen part del municipi de Les Piles no hi passa mai res, però i si passa algun cop? Estarem preparats? Estarem organitzats? Podrem reduïr els danys contra les persones, els béns i el medi ambient quan passi? Quins seran el responsables? Es clar que els Mossos, els Bombers, el Servei d’Emergències Mèdiques ens vindran a socórrer, però en una gran emergència pot ser que no donin a l’abast o que no puguin actuar tant ràpid com voldrien. Per tant, és necessari una planificació, per saber com, quan i què s’ha de fer en cas d’emergència i l’ajuntament té l’obligació de redactar els plans actuació municipal en cas d’emergència i és això el que s’està fent actualment, són els següents:
           
            - INFOCAT (Pla d’Actuació Municipal per incendis forestals).
            - NEUCAT (Pla d’Actuació Municipal per nevades).
            - INUNCAT (Pla d’Actuació Municipal per inundacions).

Aquests plans de nivell municipal donen les pautes i les accions que s’han de seguir en cas d’emergència, ja sigui per part dels equips d’emergència com també pels ciutadans, i permeten gestionar de forma eficaç una emergència que es produeixi al municipi de Les Piles per tal d’assegurar la vida i els béns de les persones. Aquests plans també existeixen en l’àmbit de tot Catalunya i els aplica la Generalitat de Catalunya, els quals moltes vegades als mitjans de comunicació sentim a dir (quan hi han fortes nevades): ...“Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla NEUCAT”...

També s’encarreguen de la Protecció Civil (a nivell municipal) les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil, en el cas de la Conca de Barberà n’existeix una a Montblanc, que s’encarrega de donar suport als equips d’emergència en cas que sigui necessari.

Finalment dir que tothom té dret a ser protegit i auxiliat en cas d’una emergència, però com a ciutadà també es té deures, s’ha de col·laborar i actuar, en la mesura que ens sigui possible.

La Protecció Civil s’ha de tenir present i no es pot deixar en un segon terme. Per qualsevol emergència trucar al telèfon 112.
           
Per més informació sobre la Protecció Civil, consultar: