dimarts, 19 de març del 2013

QUÈ EN FEM DELS MEDICAMENTS QUE JA NO NECESSITEM?


Tots sabem que els medicaments, correctament administrats, són bons per a la salut, però quan ja no ens calen, es converteixen en un residu que, si no es recicla de manera convenient, pot contaminar el medi ambient.


Què fer amb els medicaments que ja no s'utilitzem i els seus envasos?

Els medicaments que ja no s'utilitzen i els seus envasos s'han de dipositar al punt SIGRE que trobareu a les farmàcies. 

Què no fer amb la resta de medicaments que ja no s'utilitzen i els seus envasos?

Els medicaments caducats o fora d'ús  no es poden llençar mai per l'aigüera ni el vàter, ni tampoc s'han de llençar a les escombraries ni barrejar amb altres residus, ja que contenen principis actius que poden causar un greu risc per la salut de les persones, dels animals i del medi ambient en general.


Què S'HI POT DIPOSITAR als punts SIGRE de les farmàcies?

- Medicaments caducats.
- Medicaments que no necessitem.
- Caixa de medicaments.
- Envasos buits amb restes.


Què NO S'HI POT DIPOSITAR als punts SIGRE de la nostra farmàcia?

- Agulles.
- Termòmetres. A la deixalleria per evitar que aquest residu contamini el medi. El mercuri es pot convertir en una matèria primera apta per altres processos industrials. 
- Radiografies. A la deixalleria per recuperar les sals de plata presents a les radiografies. 
- Gases
- Productes químics.
- Piles. Al contenidor de Piles. El fet de recollir les piles selectivament fa que no s'aboquin incontroladament, evitant així la contaminació dels metalls al medi i a la cadena alimentària. És preferible utilitzar piles recargables.

Què se'n fan d'aquests medicaments que ja no utilitzem?

Els medicaments que es dipositen en un contenidor són recollits periòdicament i traslladats a una planta de selecció i classificació, on seran separats segons el tipus de material de l'envàs (cartró, plàstic i vidre) i posats a disposició de plantes especialitzades per al seu reciclatge. Un cop classificades, les restes de medicaments seran eliminades mitjançant gestors de residus autoritzats que n'asseguren el correcte tractament d'acord amb la legislació vigent.


Fonts d'informació: