dimarts, 16 d’abril del 2013

L'AMENAÇA DEL FRACKING. Què és i quins perills suposa?


La xerrada va tenir força oients, però després d'aprofundir en el tema pensem que val la pena donar una breu explicació d'aquesta tècnica d'extracció de gas i petroli perquè creiem que el tema és molt desconegut arreu i que en general se'n minimitza el risc quan, en realitat, és una tècnica molt agressiva quant a destrucció del sòl i paisatge i també quant a contaminació dels aqüífers i de l'atmosfera entre altres. 

A tot aquell qui vulgui saber un bri d'aquest tema a continuació li facilitem una idea general. A tot aquell qui vulgui saber més del tema li recomanem que entri a la pàgina web de la Plataforma Aturem el Fracking. Però si el que voleu és aprofundir en el tema us recomanem assistir a una xerrada de la Plataforma Aturem el Fracking. El que és interessant és que la gent s'informi, contrasti i pugui valorar la tracendència i la magnitud d'aquest tema. QUÈ ÉS EL FRACKING


El fracking és una tècnica desenvolupada als EUA i al Canadà per extreure el gas contingut a l’interior de les roques. Consisteix en perforar pous verticals fins a capes profundes (dels 400 als 5.000 metres), un cop s'arriba a aquesta capa el tub de perforació pren forma horitzontal i es fan una sèrie de detonacions explosives que provoquen petites fractures a la roca per les quals s'injecta un gran cabal d’aigua a molta alta pressió, barrejada amb sorra i fins a 600 additius químics que faciliten la disgregació de la roca i l’alliberament de les petites bosses de gas contingudes a l’interior.
Aquest sistema necessita de grans àrees d’explotació (desenes de milers d’hectàrees), en la que actuen independentment diversos pous de perforació, a una distància entre 1,5 i 2 km l’un de l’altre i amb totes les infraestructures de superfície necessàries per a desenvolupar les accions d’explotació, tractament i transport dels productes. 


IMPACTE AMBIENTAL DEL FRACKING?
  • La contaminació del subsòl i dels aqüífers
  • Les variacions en el règim sísmic
  • L'elevat consum d’aigua que requereix
  • La gestió de les aigües residuals produïdes
  • L'alliberament no controlat de metà a l'atmosfera.
I cal tenir en compte que no existeixen estudis complets i exhaustius sobre els processos contaminants ni els impactes ambientals a curt i mitjà termini.


PROJECTES DE PROSPECCIÓ ALS PAÏSOS CATALANS

En aquest moment hi ha sol·licituds per a la prospecció i exploració d'hidrocarburs en diverses zones dels Països Catalans: Ripollès, Garrotxa, Osona, Bages, Segarra, l'Anoia, Noguera, Solsonès, Ribagorça, Baix Cinca, la plana de Lleida, les Terres de l’Ebre i el nord de Castelló.