dimarts, 25 de juny del 2013

9ª CONFERÈNCIA EUROPEA D'AGRICULTURA DE PRECISIÓ

http://www.ecpa2013.udl.cat/

Lleida és una important zona de producció vitícola i de fruita fresca de Catalunya. Desafortunadament, el fruticultiu de precisió és encara molt lluny d'adoptar d’una forma comercial regular.

La Universitat de Lleida i en concret la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida estan treballant en el desenvolupament d'eines per un Agricultura de Precisió. L’acolliment d'un esdeveniment tan important com l’ECPA segurament ajudarà a la regió i altres àrees d’influència  a adonar-se que l'Agricultura de Precisió és part del futur.

Temes de la 9ªConferència

Del sòl i dels cultius sensors proximals
Aplicacions de la teleobservació en agricultura de precisió
Variabilitat espacial i cartografia
Taxa variable de l'equip d'aplicació
GNSS, sistemes de guia i maquinària
Robòtica i Noves Tecnologies
Gestió de models i sistemes de suport de decisions
Precisió de protecció de cultius
Els avenços en la precisió fructicultura / viticultura / citricultura / oliviculture i l'horticultura en general
Els avenços en reg de precisió
Els dissenys experimentals i anàlisi de dades
Economia i sostenibilitat de l'agricultura de precisió
Qüestions emergents en l'agricultura de precisió (energia, anàlisi del cicle de vida, la petjada de carboni i aigua, etc)
Adopció pràctica de l'agricultura de precisió
L'educació i la formació en agricultura de precisió

L'agricultura de precisió és un nou concepte agrònom per a la gestió de parcel·les agrícoles, basat en l'existència de variabilitat en camp. Requereix  l'ús de les tecnologies de Sistemes de Posicionament Global (GPS), sensors, satèl·lits i imatges aèries juntament amb Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i Teledetecció.
Això permet estimar, avaluar i entendre aquestes variacions. La informació obtinguda es emprada per avaluar amb major precisió la densitat òptima de sembra, estimar fertilitzants... i predir amb més exactitud la producció dels cultius.

L'agricultura de precisió en el món
El concepte d'agricultura de precisió, tal com es coneix en la seva forma actual, va aparèixer als Estats Units a principis dels anys 80. El 1985, investigadors de la Universitat de Minnesota, van fer variar les aportacions d'adobs càlcics en parcel·les agrícoles.

Cap a finals dels anys 80 i gràcies a les extraccions realitzades mitjançant mostres, van aparèixer els primers mapes de preconització per les aportacions modulades d'elements fertilitzats i per les correccions de pH. L'evolució de les tecnologies va permetre el desenvolupament de sensors de rendiment i el seu ús. Combinat amb l'aparició del GPS, no ha deixat de créixer fins a arribar en l'actualitat, a milions d'hectàrees coberts per aquests sistemes.

L'agricultura de precisió en el món es desenvolupa a ritmes diferents en funció dels països. Entre els països pioners trobem per descomptat als Estats Units, al Canadà i Austràlia. El país d'Amèrica llatina més involucrat amb aquesta metodologia de maneig de cultius, tant en taxa d'adopció, com en desenvolupament de agrocomponents d'alta complexitat és sense cap mena de dubte la República Argentina. Un altre país d'Amèrica llatina que es perfila com un gran demandant d'aquest tipus de tecnologies és Brasil.

L'escenari actual de l'agricultura al Brasil camina cap a una producció eficient amb la protecció del medi ambient. La Xarxa Brasilera d'Investigació en Agricultura de Precisió, té l'objectiu de generació de coneixements, eines i tecnologies per a una l'agricultura de precisió aplicada als cultius de soja, blat de moro, blat, arròs, cotó, pastures, eucaliptus, pins, raïm, préssec, taronja i canya de sucre.

A Europa, els precursors van ser els anglesos, seguits de prop pels francesos. A França, l'agricultura de precisió aparèixer en 1997-1998. El desenvolupament del GPS i de les tècniques de teledetecció van contribuir a arrelar aquestes pràctiques. En l'actualitat, menys del 10% de la població agrícola francesa està equipada amb aquestes eines.


Eduard Garcia-Luengo