dimarts, 27 de novembre del 2012

L'HORA EXACTAAjustar el nostre rellotge amb bona exactitud es pot fer simplement observant la carta d'ajustament d'una televisió, bé en el format "carta" o bé en el format "teletext". També escoltat els senyals horaris d’una emissora de ràdio. 

Si disposem d'un ordinador, es pot aconseguir connectant-nos mitjançant un mòdem i un programa especialitzat, a un centre d'investigació on disposen de rellotges d'alta estabilitat. Aquesta modalitat és bastant usual en EUA. Altra forma de fer-lo molt més fàcil, amb extrema precisió i molt més econòmic per l'estalvi de la trucada telefònica, és comprar un rellotge basat en el sistema DCF. 


Els rellotges DCF controlats per ràdio són productes d'alta tecnologia. Són rellotges de precisió atòmica, que mai fa falta posar-los en hora. Ells mateixos actualitzen l'hora, tant a l'estiu com a l'hivern. 

Interior del rellotge: a l'esquerra l'antena de ferriae, a la dreta el mòdul detector de la senyal DCF77

Aquests rellotges consten de dues unitats, la primera un microcomputador que controla les funcions bàsiques del rellotge i la segona, un receptor d'ona llarga que li permet rebre els senyals codificats en la freqüència de 77,5 KHz, que emet des de Frankfurt (Alemanya) l'emissora DCF-77, amb una potència de 50 KW i un abast mig de 1500 Km.

Aquesta emissora està connectada al Rellotge Atòmic de Cesi CS1/CS2 de l'Institut Tècnic de Braunschweig, sent en l'actualitat el rellotge més precís del món: 1 segon de desviació en 5 milions d'anys. 

La informació dels paràmetres de temps s’envien seqüencialment codificats; el rellotge receptor rep aquesta informació, la descodifica, la posa en fase i automàticament es mostren les noves dades exactes.

Periòdicament (cada hora) el rellotge es connecta amb l'emissora amb la finalitat de sincronitzar-se i corregir les variacions que pogués tenir. 

Aquests rellotges es poden trobar fàcilment en basars i botigues especialitzades en productes electrònics, i el preu pot variar considerablement d'unes altres en funció d’altres possibilitats tecnològiques afegides, com la temperatura, humitat.

Ampliar info:
http://www.heret.de/radioclock/sound.htm Archivos de audio del transmisor DCF77
http://www.b-kainka.de Magnifica pàgina amb moltes experiències

Eduard Garcia-Luengo
expersat.org