dimarts, 18 de febrer del 2014

EL MISSATGE D'ARECIBO


Aquest any 2014 es compleixen 40 anys en què un equip de radioastrònoms americans van desenvolupar un missatge que enviaren al cúmul globular M13, de la constel·lació d'Hèrcules, amb l’ajuda del gran radiotelescopi d'Arecibo, ubicat Puerto Rico.El missatge consistia a 1679 bits d’informació, substancialment "0" i "1". 1679 és divisible per si mateix, per 1, i pels primers 23 i 73. Transposant-lo en una matriu de 73 files per 23 columnes, s'obté una missatge visual que conté una gran quantitat d'informació per a un potencial receptor, per saber qui som.


El missatge comença amb la representació dels nombres escrits de l’1 al deu en mode binari  (" 0" i "1") de dreta a esquerra. Segueixen els nombres atòmics dels elements químics més comuns en la química de la vida: hidrogen, carboni, nitrogen, oxigen i fòsfor. Aquests nombres els segueixen les fórmules químiques que representen els 12 aminoàcids en els que es basa la biologia humana.


Al centre del missatge, hi ha una figura que representa l’estilitzada doble hèlix de l'ADN amb el centre, la xifra 4.000.000 en forma binària, representant el nombre de parells de nucleòtids en cada un dels nostres cromosomes.

Més avall, una figura humana està envoltada a l'esquerra pel nombre 4.000.000.000, que representa el nombre de persones que vivien sobre la Terra quan es va enviar el missatge i, a la dreta de la figura, la xifra 14 que representa la grandària mitjana d'un ésser humà, expressada en unitats de longitud de l'ona utilitzada per a la transmissió del missatge. El nombre 14 multiplicat per 12,6cm (la longitud d'ona del senyal de ràdio que porta el missatge) dóna la alçada mitjana d'1 m 76cm.

Just sota de la figura humana, la Terra es troba en representació del sistema solar, on la grandària relativa del Sol i dels planetes (de dreta a esquerra) està representada per la longitud i el gruix del trets dibuixats.

El missatge acaba amb una il·lustració del radiotelescopi d'Arecibo que es va utilitzar per enviar el missatge, i que proporciona orientació sobre el nostre nivell de desenvolupament de la tecnologia del moment. El diàmetre del ràdiotelescopi (300 m) també s'expressa en unitats de la longitud d'ona del senyal utilitzat per a transmetre el missatge.

El cúmul globular M13, on va ser enviat a el missatge, és un grup de diversos centenars de milers d'estrelles situades a 21.000 anys llum de la Terra. Això vol dir que viatjant a la velocitat de la llum, el missatge passarà 21.000 anys, en la distància que ens separa. Si alguna vegada el missatge és rebut, descodificat i comprès i si una civilització d’extraterrestres desitja respondre’ns, caldran uns altres 21.000 anys abans de què la resposta ens arribi!
Pels seus dissenyadors, l'objectiu de l'operació no era establir un diàleg entre civilitzacions, més aviat volia demostrar la factibilitat d'enviar un missatge xifrat a les estrelles, amb la finalitat de convèncer als donants dels fons que finançaven el projecte SETI (Recerca d'Intel·ligència Extraterrestre). Aquest projecte consisteix en apuntar cap al cel potents ràdiotelescopis amb la finalitat d’intentar captar un senyal de ràdio extraterrestre. Aquest projecte, que porta funcionant des del anys seixanta, encara no ha detectat cap senyal intel·ligent des de l'espai. Però la recerca continua.

Per saber-ne més:
http://www.seti.org/
http://astrobiology.arc.nasa.gov/

Si el tema t’ha interessat et proposo un joc, de fet és un exercici pels alumnes de secundària. T’hi apuntes?Descodifica un missatge extraterrestre !

Els radioastrònoms de la Universitat de Montreal han rebut recentment un senyal de les estrelles amb l’ajuda d’un ràdiotelescopi de l'Observatori federal de radioastrofísica de Penticton, a la Colúmbia Britànica. Aquests investigadors creuen que aquest és un missatge binari enviat per una civilització extraterrestre.

Aquests són els continguts d'aquest missatge:

0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

•Quants "0" hi ha en aquest missatge ? __________
•Quants "1" hi ha en aquest  missatge? __________
•Quantes bits d'informació té el missatge?______
(Un bit d'informació és un "0" o "1")
•Quins són els dos nombres primers (excepte 1) que es poden dividir el nombre de bits d'informació en el missatge? ______

Per entendre el missatge, els astrònoms proposen posar els "0" i "1"
en una quadrícula on el nombre de files i columnes corresponguin als dos nombres primers que has descobert abans. Tu has de marcar (pintar) les caselles que corresponen a un "1" i deixar buits els espais que corresponguin a un " 0".

Avís: cal omplir les caixes a partir de la cantonada superior esquerra de la quadrícula, i continuar a la dreta fins al final de la línia. Després tornes a la part esquerra de la línia següent.

Ajuda:
 


Bona sort!Eduard Garcia-Luengo
eduardg@lasalle.url.edu