dimarts, 2 d’agost del 2011

Sant Salvador de Figuerola

Sabies què no va ser fins el passat 29 de novembre de 2010 que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va declarar l'església de Sant Salvador de Figuerola com a Bé d'Interès Local (BCIL)?
 
Amb la declaració de l'església de Sant Salvador de Figuerola coma Be d'Interès Local (BCIL), aquesta esdevé un element protegit de la forma més elemental.

Els béns d'interès local són elements del patrimoni cultural català que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN). Els béns culturals d'interès local immobles són declarats pel ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel ple del consell comarcal, en els municipis de menys de cinc mil habitants. També són béns culturals d'interès local (BCIL), els béns immobles que quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans d'urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada