dimecres, 23 de maig del 2018

ESPILENCS A SANT MAGÍ CAP EL 1946


 
Per tal de conèixer una mica més els “espilencs” (1) que surten a la foto, us passaré unes breus notes biogràfiques de cadascun d’ells.
1-Nascut el 1901. Casat el 1929 amb la núm. 7. Cal Joano.
2-N. el 1904. Casà amb el n.8 el 1928. La n. 12 era germana seva. Fills: els ns. 27 i 28. CalBorrell
3-N.a Blancafort el 1903. Casà amb el n. 10. Fills els ns. 4, 19 23 i 26.
4-N. el 1931. Filla dels ns.10 i 3. G. dels ns. 19, 23 I 26. C. Vador o Badó.
5-N. el 1877. Casà l’any 1921 en segones núpcies. (els dos eren vidus) amb la n. 6.Pare del n. 20. Era de Vandellòs i visqué a l’Habana.
6- N. el 1886.Muller del n. 5, i mare del n. 10. Cal Badó.
7-N. el 1912.Muller del n. 1. Cal Taberner.
8-N. el 1906. Casà amb el n. 2. Els ns. 27 i 28 eren fills seus.
9-Els pares eren el Salvador Trull Carol de Civit i Rosa Boria Bonell  de les Piles. Casà amb Rosa Sans Malet de ca la Victòria. Cal Trull.
10-N. el 1904. Casà amb la n. 3.La n. 6 era sa mare. Eren fills seus els ns. 4, 19, 23 i 26. CalBadó
11-N. l’any 1927. Fill de Ramon Talavera Farré de les Piles i Carme Farré Saltó de Talavera. Cal Magino o Magina.
12-N. el 1918. Germana del n. 2. Cal Borrell.
13-N. el 1929. Germana dels ns. 15 i 29. Cal Berto el Bola.
14- N. l’any 1926. Filla de Magí Clarasó Ametller de les Piles i Teresa Tomàs Genovès de Fiol. Cal Biel.
15-N. l’any 1933. Germana dels ns. 13 i 29. Cal Berto el Bola.
16-N. l’any 1922. Casà amb el n. 22. La n. 21 era filla seva. Ca la Margarida.
17-N. el 1922. Casà amb el n. 18. Cal Mas o Maset.
18-N. el 1906 a Santa Coloma de Queralt. Casà amb la n. 17 l’any 1948.
19-N. el 1929. Fill dels ns. 3 i 10. Germà dels ns. 4, 23 i 26. Cal Badó.
20-Fill del n. 5 i de la primera muller Francesca Malet Prous de cal Badó. N’hi dèien “el cubano” perquè va viure a l’illa de Cuba, o potser fins i tot hi va nèixer.
21-Filla dels ns. 16 i 22. Cal Huguet.
22-N. el 1915. Casà amb la n. 16 l’any 1942. Pare de la n. 21. Germà del ns. 25 i 31. Cal Huguet.
23-Filla  dels ns. 3 i 10. Germana dels ns. 4, 19 I 26. Cal Badó.
24-N. el 1924 a Arbeca. Casà amb Teresa Cadens Vidal de les Piles, de ca l’Àntonia l’any 1949.
25-N. el 1922. Germà del ns. 22 i 31. Cal Huguet.
26-Fill dels ns.10 i 3. Germà dels ns. 4, 19 i 23. Cal Badó.
27-N. el 1929. Fill dels ns.2 i 8. Germà del n. 28. Casà l’any 1954amb la n. 13. Cal Borrell.
28-N. el 1931. Fill dels ns. 2 i 8. Germà del n. 27.
29-N. el 1921. Germà dels ns. 13 i 15. Cal Berto el Bola. D’ell pren el renom la casa. D’“Alberto”
30-N. el 1916. Fill de Josep Sendra Inglés i Matilde Armeijach Pontnou tots dos del terme de Santa Perpètua. Ca la Matilde o cal Melitón.
31-Germà dels ns. 22 i 25.

N.- Nascut.


Josep Ballabriga Clarasó
http://desdelespiles.blogspot.com.es/

Notes: Poso espilencs entre cometes perquè com podreu comprovar no tots van nèixer a les Piles, encara que tots hi tenen una estreta relació.
Per determinar l’any de la fotografia ens hem fixat amb el n.21. Hem atribuït a aquesta nena una edat de dos anys.
Després de més de setanta anys, la majoria de persones que surten a la foto ja han mort. Només queden tres persones amb vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada